Analyser av avvikelser med hjälp av Energiuppföljning

På detta pass kommer vi att ge exempel på hur man kan använda VE för att identifiera problem och avvikelser. Vi ger exempel på olika rapporter som kan vara användbara för detta, och visar vilka saker man kan vara uppmärksam på.

Föreläsare: Karin Lindström och Therese Torgé, Vitec