Automatiserade flöden i Hyra

I detta pass pratar vi om hur automatiserade flöden i Hyra både kan spara dig tid och underlätta ditt arbete. En effektivisering som ger dig möjlighet att prioritera andra arbetsuppgifter. 

Föreläsare: Patrik Nygren och Isabelle Larsson, Vitec