Cyberangrepp - allt annat än en IT-fråga

Vad innebär det egentligen att som verksamhet utsättas för ett cyberangrepp, och hur kan man förbereda sig?
 
IT-stöd utgör idag en grundförutsättning för de allra flesta verksamheter att kunna leverera i sitt uppdrag. Den ökade cyberhotbilden och den frekventa rapporteringen om organisationer som fallit offer har höjt medvetenheten och insikten om att något måste göras! Men vad, och var ska man börja? Elin Richarz pratar om cyberangrepp i ett verklighets- och verksamhetsperspektiv och sanningen i ”Den förberedde överlever”.

Föreläsare: Elin Richarz – Senior Rådgivare inom krishantering och kontinuitetsplanering, Murphy Solution