Men det här med dagsljus, är det så viktigt?

På detta pass kan du lyssna på ljus- och sömnforskare Arne Lowden. Arne arbetar på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, med inriktning mot dygnsrytmer, ljusbeteende, och sömn. Men arbetar också med föreningen Ljusinitiativet som genomför ljusmätningar och bistår med rådgivning vid ljussättning på arbetsplatser och i allmänna vistelsemiljöer. I oktober 2024 publiceras hans nya bok ”Överlev vintern”. Hans föreläsning handlar om hur vi kan tackla ljusbrist eller för mycket ljus under året.

Föreläsare: Arne Lowden, Ljus- och sömnforskare, Stockholms Universitet