Framtiden i Evo Next

Vi går igenom den kommande utvecklingsplanen för Evo Next och ger en samlad bild över vad som kommer att  göras under det närmaste året.

Föreläsare: Patrik Rönnbäck, Vitec