Hållbart underhåll i Teknisk förvaltning

Man har länge kunnat räkna med kronor i Teknisk Förvaltning, nu kommer också CO2. Vi går genom möjligheter och fallgropar när det kommer till vad man kan räkna, och hur man kan räkna.

Föreläsare: Tobias Davidsson och Patrik Rönnbäck, Vitec