Nyfiken på Verksamhetsanalys?

Passet vänder sig till dig som inte använder Verksamhetsanalys idag och är nyfiken på vad det är och vilka möjligheter som erbjuds. Passet reflekterar och kan ge idéer vilka utmaningar och fördelar konceptet Verksamhetsanalys kan bidra till.

Föreläsare: Nils Waldemarson, Vitec