Amasten väljer Vitec Energiuppföljning

Flera lägenhetshus i olika färger, i solnedgång

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet består av 70% bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer. De bidrar till samhällsutveckling med fokus på hållbarhet och innovation genom att erbjuda kostnadseffektiva bostäder till Sveriges tillväxtkommuner.
Amasten har sedan tidigare produkter från Vitec för hyresadministration, uthyrning, kundservice, ekonomisk uppföljning, teknisk förvaltning och underhåll. Nu har de utökat sin installation med Vitec Energiuppföljning som molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara.

Vitec Energiuppföljning

Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >>

Mätaravläsning App

För att effektivisera avläsningen kompletterar Amasten med Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec
076-545 38 21

Länkar

Amasten Holding AB (publ) >>
Fler kundnyheter >>