Bjuvsbostäder flyttar över till molnet

För snabbare och säkrare service väljer Bjuv kommunala bostadsbolag Bjuvsbostäder Vitecs molntjänst. I valt paket ingår autentiseringsfunktionen Identity, E-signering, Energiuppföljning samt Vitecs utbildningsprogram Kunskap.

I Bjuv, Billesholm och Ekeby förvaltar Bjuvsbostäder 816 bostäder. I dessa ingår både lägenheter och radhus. Affärsidén är att:  ”Vi ska utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer främja bostadsförsörjningen genom att utveckla och förvalta attraktiva boendemiljöer i Bjuvs kommun.” Christofer Bernebring, VD på Bjuvsbostäder säger att:

”Flytten till molnet innebär att vi fortsättningsvis alltid är uppdaterade, och vi passar samtidigt på att införa Vitec Energiuppföljning som blir en viktig pusselbit för vårt fortsatta energieffektiviseringsarbete.”

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt i gång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.
Läs mer >>

För mer information kontakta:

Nils Waldemarson, Vitec Bygg & Fastighet
070-607 05 04

Länkar:

Bjuvsbostäder >>
Fler kundnyheter >>