JSB kompletterar och väljer Vitec Molntjänst

För att effektivisera hyresadministrationen och den tekniska förvaltningen kompletterar JSB med fler produkter från Vitec och väljer dem som molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sina produkter.

Lägenhetshus fotat underifrån, vitt och gult hus med balkonger

SB Contruction AB

JSB är ett av Sveriges största privata byggföretag. De bygger och underhåller bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter över hela Sverige. De har sedan tidigare Vitecs ekonomisystem för byggbolag samt system för nyproduktion samt uthyrning. Nu har de kompletterat sin Vitec-installation med produkter för hyresadministration samt teknisk förvaltning och valt dem som molntjänst där Vitec står för kapacitet och infrastruktur.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Teknisk Förvaltning

Vitec Teknisk Förvaltning hanterar inre och yttre underhåll, felanmälan, besiktning, drift, rondering och kontroller. Planering kan göras per vecka, månad och år med aktiviteter som bemannas med resurser. Prissatt tillval och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll hanteras också i systemet. Systemstöd finns för analys av underhållsbehov i såväl tid som kostnader.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning App

Många funktioner i Teknisk Förvaltning som ärende, drift, kontroller, rondering och avflyttningsbesiktning finns tillgängliga på mobila enheter som appar för mobiler och surfplattor. JSB har valt Vitec Teknisk Förvaltning app för ärende.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt i gång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.
Läs mer >>

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec
076-545 38 21

Länkar:

JSB Contruction AB >> 
Fler kundnyheter >>