Kuststaden Projektutveckling väljer Vitec Kunskap

Genom Vitec Kunskap får Kuststaden utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

Lägenhetshus i brunt och vitt tegel med träd runt omkring

Kuststaden Projektutveckling grundades 2016 av Patrick Johansson samt Magnus Klintheim som även är bolagets största delägare. Tillsammans har båda ett stort engagemang och intresse för fastigheter och har varit verksamma i branschen sedan början på 90-talet. En stark lokal förankring, långsiktighet och kontinuerlig tillväxt är grundläggande för företagandet. Verksamheten är inriktad på ägande av egna fastigheter, nyproduktion samt fastighetsutveckling. Kuststaden har sedan tidigare produkter från Vitec för hyresadministration, uthyrning, ekonomi, kundservice och teknisk förvaltning. Nu har de kompletterat sin installation med Vitec Kunskap.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar:

  • Webbinarium
  • Filmguider och Textguider
  • Utbildningspaket
  • Inspelade Nyhetsgenomgångar 

Läs mer >>

För mer information kontakta 

Jesper Törnkrantz, Vitec 
073-660 34 31

Länkar

Kuststaden Projektutveckling AB >> 
Fler kundnyheter >>