Ljusdalshem väljer Vitec

Ljusdalshem har valt Vitec som leverantör av ett nytt fastighetssystem

Fokus på staty och bänk, omgiven av gräsmatta och flera lägenhetshus

Ljusdalshem är ett kommunalt bostadsbolag helägt av Ljusdals Kommun. De äger och förvaltar 2.125 lägenheter och 140 lokaler fördelat på orterna Färila, Järvsö och Ljusdal. 314 lägenheter och 22 lokaler ägs av deras dotterbolag, Ljusdals Servicehus. Vid 2019 års utgång var de 35st fast anställda och omsättningen var 125,5 miljoner kronor.

Ljusdalshem har valt Vitec som leverantör av nytt fastighetssystem som molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. Första fasen av projektet är nu genomförd och leveransgodkänd. Nu arbetar de i nedan produkter för hyresadministration, uthyrning, kundservice, hemsida och teknisk förvaltning. I nästa fas kommer de implementera energiuppföljning.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel.
Ljusdalshem har valt att komplettera Hyra med elektronisk signering av dokument.
Läs mer här >>

Vitec Marknad

Med Vitec Marknad effektiviseras uthyrningsarbetet av lediga objekt. Systemet hanterar objekt, sökande, erbjudande, matchning, statistik och rapporter. Sökande kan via Internet anmäla sitt intresse för passande objekt och systemet hanterar sedan de sökande i önskad prioritetsordning och matchar dem mot lediga objekt. Erbjudanden kommuniceras sedan till de sökande, som även själva kan bevaka sina erbjudanden på hemsidan. Lösningen ger sökande och uthyrare möjlighet att arbeta i samma system.
Läs mer >>

Vitec Arena/Mina sidor 

Idag förväntar sig hyresgäster att själva kunna utföra ärenden alla dagar i veckan under dygnets alla timmar. Via Vitec Arena kan hyresgäster på ett enkelt sätt via Internet ta del av information om sina hyresobjekt och få tillgång till funktioner och tjänster som att se aktuella aviseringar, historik och saldo. Vidare kan de göra felanmälningar för objekt som de hyr och möjlighet finns till fler tjänster via integration med andra system. Exempel på detta är tvättstugebokning och förbrukningssystem där hyresgäster kan följa upp sin elförbrukning med mera.
Läs mer >>

Vitec Webbplats

Vår webbplatslösning är ett fullskaligt Content Management System där du skapar och administrerar din webbplats för bostadssökande och hyresgäster. Med vårt system blir det enkelt att arbeta med bilder, information, menyer, puffar och behörighet. Det finns färdiga kopplingar till uthyrningen, så du snabbt och smidigt kan komma åt exempelvis objekt och fastigheter.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning

Vitec Teknisk Förvaltning hanterar inre och yttre underhåll, felanmälan, besiktning, drift, rondering och kontroller. Planering kan göras per vecka, månad och år med aktiviteter som bemannas med resurser. Prissatt tillval och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll hanteras också i systemet. Systemstöd finns för analys av underhållsbehov i såväl tid som kostnader.

Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning App

Många funktioner i Teknisk Förvaltning finns tillgängliga på mobila enheter som appar för mobiler och surfplattor. Ljusdalshem har valt Teknisk Förvaltning app för ärende, drift och kontroller samt avflyttningsbesiktning.
Läs mer >>

Vitec Energiuppföljning

Programmet erbjuder lösningar för att reducera energianvändningen. Du kan bland annat identifiera källor till avvikande förbrukning genom jämförelser av liknande fastigheter, se målförbrukning och mäta mot uppsatta mål.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning:

  • Nyckeltalsanalys
  • Effektsignatur
  • Kostnadsuppföljning
  • Budgetsimulering
  • Dynamisk export till Excel
  • Schemalagda tjänster
  • Miljöredovisning
  • Export till Word och PDF
  • Avancerade rapporter

Läs mer >> 

Mätaravläsning App

För att effektivisera avläsningen så har Ljusdalshem även kompletterat med Vitec Mätaravläsning app. Med appen nås funktionen mätaravläsning och du kan snabbt registrera värme-, el- och vattenförbrukning i programmet via en mobiltelefon eller surfplatta. En rimlighetskontroll görs direkt vid avläsningstillfället och i displayen kan du se föregående månads mätarställning samt den förväntade.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar

AB Ljusdalshem >>
Fler kundnyheter >>