Lulebo väljer Vitec ServicePaket

Lulebo har valt Vitec ServicePaket Grund för att få ett tätare samarbete och en högre servicenivå av Vitec.

Vitt lägenhetshus med stora balkonger

Lulebo äger och förvaltar drygt 7 450 lägenheter, varav ca 1 000 studentbostäder, samt ungefär 125 kommersiella lokaler i de flesta av Luleås stadsdelar. Bolaget är kommunägt och ingår i Luleå Kommunföretag AB. Verksamheten utförs av ca 50 medarbetare inom många olika yrkeskategorier. Yttre skötsel och om- och tillbyggnad av fastigheterna upphandlas externt. Lulebo AB startade i början av 1996 genom ett övertagande av stiftelserna Lulebostäders och Bostadsbyggens fastigheter. De omsätter cirka 500 miljoner kronor, vilket gör dem till ett av landets största allmännyttiga bostadsföretag. Lulebo har produkter från Vitec för hyresadministration, uthyrning, energiuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu har de tecknat avtal för Vitec ServicePaket Grund.

Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som är framtagna i samråd med kunder, då de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan dem och Vitec. Paketen finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service.

I servicepaketen ingår bland annat verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister, produktpåverkan, allt utbildningsmaterial i Vitec Kunskap olika SLA (Service Level Agreement), vilket är en garant att ärenden hanteras inom en viss tid. Du får också tillgång till ett helt nytt team, Customer Success Managers (CSM), som blir er huvudsakliga kontaktyta som bland annat hjälper er med ärenden som ligger utanför vårt produktstöd samt eventuella eskaleringar. CSM hjälper er även med status och återkopplingar på de applikationer ni använder, tar fram en årskalender, inklusive planering för när framtida uppgraderingar kommer att ske. Planering av konsultåtgärder, utbildningar, andra samordningsaktiviteter samt att samtliga möten följer en standardiserad agenda och dokumenteras.

Ovan är bara ett axplock av vad som ingår. Läs mer om Vitec ServicePaket här >>

För mer information kontakta

Anders Thörn, Vitec
070-016 02 91

Länkar:

Lulebo AB >>
Fler kundnyheter >>