Malmegårds utökar med fler produkter från Vitec

Malmegårds har kompletterat sin Vitec-installation med produkter för ekonomisk uppföljning och projektuppföljning.

Lägenhetshus i brunt och vitt tegel med träd runt omkring

Malmegårds Fastighets AB är är sedan mer än 50 år en aktiv aktör på Stockholms fastighetsmarknad. De är verksamma som förvaltare och fastighetsutvecklare, dels av ett eget bestånd fastigheter i Stor-Stockholm, och dels på uppdrag av andra fastighetsägare. Malmegårds har sedan tidigare produkter från Vitec för hyresadministration, ekonomi, teknisk förvaltning, kundservice och sin hemsida. Nu har de implementerat produkter för ekonomisk uppföljning och projektuppföljning. De har valt molntjänstlösningen för att alltid arbeta i den senaste versionen av sina program.

Vitec Verksamhetsanalys

Vitec Verksamhetsanalys är ett system som kopplar ihop olika system inom fastighetsförvaltning och ekonomisystem och kan därigenom skapa uppföljningar i flera dimensioner. Du skapar nyckeltal som är intressanta för din verksamhet och programmet analyserar utfall och jämförelser och presenterar sammanställningarna på ett överskådligt sätt. Du kan också hålla ihop budgetarbetet och följa upp prognoser.
Läs mer >>

Vitec Projektuppföljning

Vitec Projektuppföljning är en modul i Vitec Verksamhetsanalys som hanterar uppföljning av projekt i fastighetsbolag från början till slut, vilket ger kontroll av alla typer av projekt över tiden. Produkten har gemensam parametersättning med Vitec Verksamhetsanalys. Du kan arbeta med dina projekt utifrån din roll och ditt ansvar. Rapporter tas ut på det enskilda projektet eller på summering av projekt. Nu kan du följa upp både fastigheter och projekt i Vitec Verksamhetsanalys.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec
076-545 38 21

Länkar

Malmegårds Fastighets AB >>
Fler kundnyheter >>