Malung-Sälens Kommun väljer Vitec ServicePaket

Malung-Sälens Kommun har valt Vitec ServicePaket Grund för att få ett tätare samarbete och en högre servicenivå av Vitec.

Lägenhetshus fotat underifrån, vitt och gult hus med balkonger

Malung-Sälens kommun är en av Dalarnas mest företagsamma kommun med drygt 10 000 invånare som driver 850 företag. Turismen i Sälen omsätter flera miljarder kronor och skapar tusentals arbetstillfällen. De har också en stark teknisk produktionsindustri med flera världsledande industriföretag i framför allt Malung.
Malung-Sälens Kommun har sedan tidigare Vitecs produkter för hyresadministration, ekonomisk uppföljning, energiuppföljning, teknisk förvaltning och underhåll. Nu har de tecknat avtal för Vitec ServicePaket Grund.

Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som är framtagna i samråd med kunder, då de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan dem och Vitec.
Paketen finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service.
I servicepaketen ingår bland annat verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister, produktpåverkan, allt utbildningsmaterial i Vitec Kunskap olika SLA (Service Level Agreement), vilket är en garanti att ärenden hanteras inom en viss tid. Du får också tillgång till ett helt nytt team, Customer Success Managers (CSM), som blir er huvudsakliga kontaktyta som bland annat hjälper er med ärenden som ligger utanför vårt produktstöd samt eventuella eskaleringar. CSM hjälper er även med status och återkopplingar på de applikationer ni använder, tar fram en årskalender, inklusive planering för när framtida uppgraderingar kommer att ske. Planering av konsultåtgärder, utbildningar, andra samordningsaktiviteter samt att samtliga möten följer en standardiserad agenda och dokumenteras.

Ovan är bara ett axplock av vad som ingår i Vitec ServicePaket. Läs mer om Vitec ServicePaket här >>

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec
076-545 38 21

Länkar

Malung-Sälens Kommun >> 
Fler kundnyheter >>