11 september 2023

Neobo Fastigheter lägger till Vitec Ekonomi

Neobo Fastigheter lägger till Vitec Ekonomi till sina valda produkter.

Neobo är ett svenskt fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter på flera orter i Sverige. Fastighetsportföljen utgörs av bostäder belägna i flertalet tillväxtkommuner inom Sverige. Fastighetsbeståndet är diversifierat över 40 kommuner och består av 8 396 lägenheter fördelat över 268 fastigheter. 

Vitec Ekonomi

Vitec Ekonomi är vårt ekonomisystem specifikt för fastighetsbranschens utmaningar. Här finns smarta funktioner som stöttar dig både i ditt dagliga arbete och i bokslutsarbetet.

För mer information kontakta

Nils Waldemarson, Vitec Bygg & Fastighet
070-607 05 04

Länkar

Neobo Fastigheter
Fler kundnyheter