Ödeshögsbostäder väljer Vitec Molntjänst

För att effektivisera sin hyresadministration flyttar Ödeshögsbostäder sin Vitec-installation till Vitec Molntjänst.

Fokus på staty och bänk, omgiven av gräsmatta och flera lägenhetshus

Ödeshögsbostäder

Ödeshögsbostäder är ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag som äger och förvaltar cirka 300 lägenheter, garage och lokaler samt handhar skötsel och administrationen av hamnen i Hästholmen. Förutom förvaltning av sitt fastighetsbestånd utför de även förvaltningsuppdrag för kommunala fastigheter, skötsel av gator, parkanläggningar, VA, renhållning och verksamhetsvaktmästeri. Ödeshögsbostäder har sedan tidigare Vitec Hyra för sin hyresadministration, som de nu valt att flytta till molnet för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. 

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt i gång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Martin Salomonsson, Vitec
070-779 97 57

Länkar

Ödeshögsbostäder AB >>
Fler kundnyheter >>