Örebroporten väljer Vitec Kunskap

Genom Vitec Kunskap får Örebroporten utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

Örebroporten är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Deras affärsidé är att aktivt utveckla miljöer som stärker Örebros näringsliv. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka 360 000 kvm. Bolaget erbjudet ett rikt utbud av lokaler tillverksamheter med lokalisering i Örebro kommun. De har en liten och väl sammansvetsad organisation med ett 40-tal medarbetare. Örebroporten har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, kundservice, förvaltning, underhåll, ekonomisk uppföljning och driftsuppföljning. Nu har de kompletterat sin Vitec-installation med Vitec Kunskap.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar:

• Webbinarium
• Filmguider och textguider
• Utbildningspaket
• Inspelade nyhetsgenomgångar
• Inspirationsföreläsningar

Läs mer >>


För mer information om Vitec Kunskap kontakta

Therese Ericson, Vitec
08-705 38 11

 

Länkar

Örebroporten Fastigheter AB >>
Fler kundnyheter >>