Sandvikenhus utvecklar verksamheten med Vitec ServicePaket

Sandvikenhus är med sina ca 140 fast anställda ett allmännyttigt fastighetsbolag inom Sandvikens kommun. De äger ungefär 3 800 lägenheter och har ett förvaltnings-uppdrag åt Sandvikens Kommun som omfattar ca 250 000 m2 och ca 150HA Park.

Sandvikenhus står inför ett stort processarbete där de ska kartlägga deras verksamhetsprocesser och jobba med effektiviseringar. Enligt Pernilla Lindberg, IT Strateg på Sandvikenshus, är det hennes ansvar att ha det övergripande perspektivet när det gäller IT och digitalisering. ” Det hela började egentligen med att vi hade en dialog om att ha en workshop för att jobba med just våra verksamhetsprocesser och utveckling framåt i Vitec, i och med detta så fick vi förslaget att lägga till Vitec ServicePaket*. När vi tittade närmare på de olika servicepaketen så låg det helt i linje med våra egna planer framåt.” säger Pernilla Lindberg.

Den största fördelen för Sandvikenhus efter införandet av Vitec ServicePaket har varit möjligheten att jobba mer proaktivt. På detta sätt har de även kunnat utveckla verksamheten framåt. Till hjälp har de Åsa Dovrell, deras utsedda Customer Success Manager från Vitec, som känner deras organisation och deras behov väl. Pernilla fortsätter berätta ”Vitec är ett stort system, det är lätt att fastna i att göra som man alltid har gjort istället för att hinna med att se nya möjligheter och effektivisera processer. Här ser jag nu att vi får ett naturligt stöd och det var därför vi valde ServicePaket Stor för då får vi helheten med Verksamhetsstöd, Kundanpassade rapporter, Vitec Kunskap och Workshop avseende affärsprocesser.”

På frågan om det var några speciella utmaningar som uppstod vid start så svarar Pernilla att de egentligen inte haft några problem, utan hon har upplevt att de fått en bra start. Även fast starten hamnade mitt i en pågående pandemi har planerade möten och workshops planerats om och skett digitalt. Efter att ha kört i drygt en månad känner Pernilla att de redan nu har en tydligare bild på vad de behöver prioritera och jobba med framåt. På detta sätt kan Sandvikenhus fortsätta att utveckla sin verksamhet med hjälp av Vitec ServicePaket.

*Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som produktstöd, verksamhetsstöd, workshops, möten med produktgeneralister med mera. Vitec ServicePaket finns i tre olika nivåer: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service. Läs mer här »


Artikelskribent: Marie Löthman, Vitec