Signalisten väljer Vitec ServicePaket

Signalisten har valt Vitec ServicePaket Egen drift för att få ett tätare samarbete och en högre servicenivå av Vitec.

Brunt tegelhus med uppfart bredvid

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med deras helägda dotterbolag Solnabostäder äger och förvaltar de ca 4000 lägenheter och knappt 200 lokaler i fastigheter runt om i Solna. Stora underhållsprojekt tillsammans med omfattande nyproduktion ger stiftelsen en spännande tid i en expansiv region med stora utmaningar.
Signalisten har sedan tidigare Vitecs produkter både för hyresadministration, uthyrning, energiuppföljning, underhåll och förvaltning. Nu har de tecknat avtal för Vitec ServicePaket Egen drift.


Vitec ServicePaket

Vitec ServicePaket är en paketering av olika tjänster som är framtagna i samråd med kunder, då de efterfrågat mer service och ett tätare samarbete mellan dem och Vitec. Paketen finns i tre olika nivåer för våra molnkunder: Grund, Stor och Stor Plus, där de olika paketen ger olika nivåer av ökad service. Dessutom finns det ett Egen drift paket för våra kunder som driftar själva.

Med Vitec ServicePaket Egen drift får ni en utsedd Customer Success Manager (CSM), som blir er kontaktperson hos Vitec och som kommer att hålla ihop helheten. Tillsammans kommer ni ha regelbundna avstämningsmöten för samordning och planering, till exempel planering av konsultåtgärder, utbildningar samt upprättande av en årsplan. Dessutom ingår allt utbildningsmaterial i Vitec Kunskap samt Verksamhetsstöd som är ett produktnära stöd kopplat till er verksamhet. I Vitec ServicePaket Egen drift ingår två uppgraderingar per år av Vitecs program i er miljö.

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec
076-545 38 21

Länkar

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna >>
Fler kundnyheter >>