Sollentunahem effektiviserar hanteringen kring olovlig andrahandsuthyrning

Sollentunahem använder tilläggsfunktionen olovlig andrahandsuthyrning i Vitec Hyra. En funktion som har ökat deras hantering av att upptäcka olovlig andrahandsuthyrning markant jämfört med deras tidigare manuella hantering. 

Foto Sollentunahem Fotograf: Johanna Hanno

Som ett komplement till kreditupplysning har Vitec tagit fram en tilläggsfunktion kallad ”Olovlig andrahandsuthyrning” för de kunder som har Vitec Hyra. Tillsammans med Vitecs partner Creditsafe erbjuds funktioner direkt i Vitec Hyra som ger kunden indikationer på om det finns olovliga andrahandsuthyrningar. 

Funktionen har tagits fram både för att skapa trygghet i bostadsområden och för att ge en större kontroll på olovlig andrahandsuthyrning. Den gör att du kan jämföra om kontraktet för en hyresgäst stämmer med de som är folkbokförda på adressen. Med andra ord, om de personer som förväntas bo på adressens objekt är de som faktiskt bor där.

Det finns nu även två förbättringar kring tilläggsfunktionen Olovlig andrahandsuthyrning. Dels går det nu att ta fram en rapport som jämför hur många hyresgäster som finns på ett kontrakt mot hur många personer som är folkbokförda på objektets adress. Dels finns det en lista som visar vilka kontrakt som undantas från kontrollen för olovlig andrahandsuthyrning.

En av Vitecs kunder som använder sig av tilläggsfunktionen är Sollentunahem, något de har gjort sedan mars 2022. De startade funktionen för att förkorta ledtiderna. Sollentunahem är ett kommunalägt bolag som bildades 1950 och ägs av Sollentuna kommun. De äger, utvecklar, förvaltar ca 5100 lägenheter, 3115 parkeringsplatser och 200 lokaler och är ca 80 anställda.

Ali Saleh, utredare på Sollentunahem, använder tilläggsfunktionen olovlig andrahandsuthyrning i sitt dagliga arbete. Funktionen jämför personerna som ska bo på objektets adress med de som bor där enligt folkbokföringen. Stämmer det inte kan det röra sig om olovlig andrahandsuthyrning, det vill säga att bostaden otillåtet hyrs ut i andra hand.

I en intervju med Ali berättar han hur han tycker funktionen fungerar. ”Tidigare gjorde vi manuella kontroller av data där vi bland annat kontrollerade folkbokföringen. Med hänsyn till det stora antalet hyresgäster som vi har var detta en väldigt tidskrävande process. Nu får vi i stället en automatisk genererad rapport som sparar oss mycket tid och effektiviserar vårt arbete. Vi tycker funktionen är bra då den minimerar mycket av den tidskrävande manuella hanteringen. Nu finns ett system som kontrollerar personer som är skrivna på annan adress.”

Ali fortsätter och berättar att de redan har sett ett bra resultat sen implementationen. ”Vi har fått väldigt bra genomslag på förändringen, vi har noterat en ökning med 20 – 30 procent vad gäller att upptäcka olovlig andrahandsuthyrning jämfört med den manuella hantering som vi tidigare haft.”

Kontakten mellan Vitec och Sollentunahem i och med implementationen har främst skett med IT-avdelningen, men Ali säger att han även fått bra hjälp från Vitecs konsultteam angående frågor gällande funktioner.  ”Jag har haft kontakt gällande olovlig andrahandsuthyrning där vi utbytt erfarenheter och där jag fått hjälp med mina frågor. Vi är väldigt nöjda med detta samarbete, det har fungerat mycket bra.”

Sammanfattningsvis är Sollentunahem verkligen på rätt väg i sin effektivisering i hanteringen av olovlig andrahandsuthyrning. En effektivisering som skapar trygghet för både hyresgäster och bostadsområde.

 

Artikelskribent, Marie Löthman, Vitec