Stor flexibilitet för AMF Fastigheter med testdatabaser i molnet

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. De har flera av Vitecs produkter som molntjänst och använder sig av testdatabaser i molnet, för att enkelt kunna testa nya funktioner med mera utan att riskera att förstöra något i produktionsdatabasen. Det här är något som Christian Dahlgren, IT-chef på AMF Fastigheter, ser stora fördelar med.

Vitt lägenhetshus med beige balkonger och blå himmel.

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. De utvecklar och förvaltar sina kontor, handelsplatser och kvarteren däromkring och bidrar därmed till en levande och attraktiv stad. AMF Fastigheter beskriver det själva som att de skapar platser där människor vill vara. Från Vitec har de produkter för hyresadministration och ekonomi, samtliga som molntjänst. De har dessutom kopior på sina produktionsdatabaser i molnet hos Vitec, vilket innebär att de bland annat kan testa nya funktioner utan att riskera att råka förstöra något i produktionsdatabaserna. Det här är en lösning som Christian Dahlgren, IT-chef på AMF Fastigheter, ser som en stor fördel och något som ger flexibilitet. ”Vi kan köpa kapacitet på kran, och om vi vill kan vi en månad duplicera miljöerna, för att sedan snabbt skala ner” berättar Christian. Han säger också att valet var enkelt, men han betonar vikten av att vara noggrann när man som köpare undersöker hur rutiner, processer och säkerhet är uppsatta hos vald leverantör. ”Det är lätt hänt att man köper grisen i säcken, så det är viktigt att känna sig trygg med val av leverantör” påpekar han.

Att ha testdatabaser i molnet innebär kort och gott att användaren riskfritt kan testa diverse funktioner, möjligheter, göra ändringar och se konsekvenserna i en spegling av produktionsdatabasen. Det som utförs i testdatabasen påverkar alltså inte produktionsdatabasen över huvud taget. I AMF Fastigheters fall har de dessutom haft möjligheten att få tillgång till nya versioner tidigare än den officiella releasen, så att de i god tid kunnat utforska nyheterna utan att det fått några konsekvenser i den skarpa databasen. Att testdatabaserna innebär en säkerhet för AMF Fastigheter är tveklöst enligt Christian. Däremot gäller det enligt honom att ”hålla tungan rätt i munnen” när man anropar de olika databaserna, så att man inte råkar testa i produktionsdatabasen eller vice versa. Att göra fel sak i fel databas kan få stora konsekvenser, så det är viktigt att ha ordning på i vilken databas man befinner sig i.

Slutligen rekommenderar Christian att om man är intresserad av att ha testdatabaser så bör man vara en van beställare av molntjänster. ”Det är viktigt att kunna ställa de rätta frågorna. Annars kan det vara svårt att förstå om det är rätt spår för din organisation. Det är även viktigt att ha ordning på sina processer, annars är risken stor att du exporterar dåliga rutiner och ineffektivt arbetssätt!” tipsar Christian. ”För AMF Fastigheter är det helt rätt och i enlighet med vår strategi att använda oss av testdatabaser i molnet, och vi har stort förtroende för Vitec som leverantör” konstaterar han avslutningsvis.Artikelskribent: Iseline Dahlen, Vitec