Tanums kommun uppgraderar och väljer Vitec Molntjänst

Tanums Kommun uppgraderar till Vitec Hyra och flyttar hela sin produktinstallation till Vitec Molntjänst.

Stort lägenhetshus i svart och vitt med gräsmatta runt om

Tanums kommun är en kommun i Västra Götalands län, belägen i de norra delarna av landskapet Bohuslän. I väster finns Bohusläns unika skärgård med de vackra släta granitklipporna. Fastlandet känneteckas av slätter med insprängda granitkullar som i öster övergår i ett landskap med skog, sjöar och berg. Kommunen kännetecknas av entreprenörskap och har fler än 2 400 företag på sina 12 700 invånare.

Tanums Kommun har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, energiuppföljning, förvaltning och underhåll. Nu uppgraderar de sitt äldre hyresadministrationssystem Vitec Nova till Vitec Hyra och har valt molntjänstlösningen för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara. De väljer samtidigt att flytta hela sin installation av produkter till Vitec Molntjänst.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Hélène Larsson-Schöön, Vitec
070-633 12 60

Länkar:

Tanums Kommun >>
Fler kundnyheter >>