Tosito lägger till Verksamhetsanalys

Tosito, som förvaltar lokaler och lägenheter samt utvecklar bostadsrätter har köpt Vitec Verksamhetsanalys. Sedan tidigare har de Vitec Kunskap, Hyra, Energiuppföljning, Ekonomi och 3L Pro.

Lägenhetshus i brunt och vitt tegel med träd runt omkring

Tosito är ett växande bostadsbolag med bas i Jönköping, där de erbjuder hyreslägenheter, lokaler och bostadsrätter. De finns även i Göteborg, Linköping, Habo och i Skövde, där de tre senare är på utvecklingsstadiet. 

Vitec Verksamhetsanalys

Vitec Verksamhetsanalys är ett system som kopplar ihop olika system inom fastighetsförvaltning och ekonomisystem och kan därigenom skapa uppföljningar i flera dimensioner. Du skapar nyckeltal som är intressanta för din verksamhet och programmet analyserar utfall och jämförelser och presenterar sammanställningarna på ett överskådligt sätt. Du kan också hålla ihop budgetarbetet och följa upp prognoser.

För mer information kontakta

Ulrika Vallin, Vitec Bygg & Fastighet
072 532 15 00

Länkar:

Tosito 
Fler kundnyheter