Tranåsbostäder väljer Vitec Kunskap

Genom Vitec Kunskap får Tranåsbostäder utbildning i sina Vitec-produkter och har alltid tillgång till den senaste informationen om dem.

Tranåsbostäder är ett helägt dotterbolag till Tranås Stadshus AB. De äger, bygger och förvaltar fastigheter inom Tranås kommun. Med bra service och kunnande erbjuder de bostäder och lokaler av hög kvalitet. Det gäller såväl den invändiga standarden som den yttre miljön. De erbjuder också individuell anpassning av lägenheter till de som så önskar. Tranåsbostäder har sedan tidigare Vitecs system för hyresadministration, uthyrning, teknisk förvaltning och underhåll. Nu kompletterar de sin installation med Vitec Kunskap.

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är vårt nya webbaserade utbildningsprogram. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi säkerställer att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Vitec Kunskap omfattar

  • Webbinarium
  • Filmguider och Textguider
  • Utbildningspaket
  • Inspelade Nyhetsgenomgångar

Läs mer >>

För mer information kontakta

Jesper Törnkrantz, Vitec
073-660 34 31

Länkar

AB Tranåsbostäder >>
Fler kundnyheter >>