Trianon väljer Vitec

Trianon har valt Vitec som leverantör av nytt fastighetssystem.

Flera lägenhetshus i olika färger, i solnedgång

Trianon är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö. De har valt nedan produkter som Vitec Molntjänst för att alltid arbeta i den senaste versionen av sin programvara.

Vitec Hyra

Vitec Hyra är verktyget för effektiv administration av hyror. Programmet är flödesbaserat där du leds i en process steg för steg, vilket säkerställer viktiga steg i processen och att du arbetar i rätt ordning. De viktigaste handgreppen är automatiserade för att garantera en snabb och korrekt hantering. Menyn följer Windowsstandard och programmet har en avancerad sökfunktion och är integrerat med Word och Excel. 
Läs mer här >>

Vitec Ekonomisystem

Vårt system är helt anpassat för behovet av ekonomisystem i bygg- och fastighetsbranschen. För fastighetsbranschen hanterar systemet effektivt alla aspekter inom fastighetsförvaltning som till exempel flerbolagshantering, redovisning på upp till 10 koddelar, frivillig skattskyldighet, projektuppföljning, anläggnings- och inventarieredovisning med komponenthantering samt låneadministration.
Läs mer >>  

Vitec Verksamhetsanalys

Vitec Verksamhetsanalys är ett system som kopplar ihop olika system inom fastighetsförvaltning och ekonomisystem och kan därigenom skapa uppföljningar i flera dimensioner. Du skapar nyckeltal som är intressanta för din verksamhet och programmet analyserar utfall och jämförelser och presenterar sammanställningarna på ett överskådligt sätt. Du kan också hålla ihop budgetarbetet och följa upp prognoser.
Läs mer >>

Vitec Kontraktsimulering

Med Vitec Kontraktsimulering får du fördjupad kontroll på kontrakt. Programmet är ett verktyg för att systematiskt arbeta med simuleringar och förändringar av ytor och kontrakt. I korthet är erbjuder Vitec Kontraktsimulering:

  • Bättre kontroll på kontraktsstocken
  • Koordinering mellan budget, prognos och utfall
  • Systematiskt stöd i budgetprocessen

Läs mer >>

Vitec Projektuppföljning

Vitec Projektuppföljning är en modul i Vitec Verksamhetsanalys som hanterar uppföljning av projekt i fastighetsbolag från början till slut, vilket ger kontroll av alla typer av projekt över tiden. Produkten har gemensam parametersättning med Vitec Verksamhetsanalys. Du kan arbeta med dina projekt utifrån din roll och ditt ansvar. Rapporter tas ut på det enskilda projektet eller på summering av projekt. Nu kan du följa upp både fastigheter och projekt i Vitec Verksamhetsanalys.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning

Vitec Teknisk Förvaltning hanterar inre och yttre underhåll, felanmälan, besiktning, drift, rondering och kontroller. Planering kan göras per vecka, månad och år med aktiviteter som bemannas med resurser. Prissatt tillval och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll hanteras också i systemet. Systemstöd finns för analys av underhållsbehov i såväl tid som kostnader.
Läs mer >>

Vitec Teknisk Förvaltning App

Många funktioner i Teknisk Förvaltning finns tillgängliga på mobila enheter som appar för mobiler och surfplattor. Trianon har valt Teknisk Förvaltning app för ärende.
Läs mer >>

Vitec Molntjänst

Med Vitec Molntjänst kommer du snabbt igång och låter Vitec stå för kapacitet och infrastruktur. Uppgraderingar sker automatiskt och samma centrala data kan nås från klienter såväl som webb och app.

För mer information kontakta

Jesper Törnkrantz, Vitec
073-660 34 31

Länkar

Trianon Resursen AB >>
Fler kundnyheter >>