Vårgårda Bostäder väljer Vitec Energiuppföljning

Vårgårda Bodstäder väljer att köpa in Vitec Energiuppföljning. Sedan tidigare har de Vitec Teknisk Förvaltning, Marknad, Kunskap, Hyra, Arena (Mina Sidor) och BoPlats Sverige.

Sedan 1995 har Vårgårda Bostäder ägt och förvaltat fastigheter i Vårgårda kommun. Vårgårda kommun är ett kommunalt bostadsföretag som erbjuder Vårgårdas invånare ett varierat utbud av attraktiva hyreslägenheter.

Vitec Energiuppföljning

Vitec Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom minska miljöpåverkan. Genom att göra  avancerade analyser kan du identifiera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning och nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål.

För mer information kontakta

Martin Salomonsson, Vitec Bygg & Fastighet
070-779 97 57

Länkar

Vårgårda Bostäder AB
Fler kundnyheter