Energiuppföljning - Förberedelse inför kostnad- och budgetuppgföljning

WEBBINARIUM

Här går vi igenom förberedelse inför kostnad-, miljö- och budgetuppföljning i Energiuppföljning. Vi går igenom tariffer, skapa leverantör, tariffmall, energiskatt, hur man knyter ihop mätare och tariff, samt lägger in debiteringsvärde och egenskaper på mätare.

Passet leds av Karin Lindström och Therese Torge.