Verksamhetsanalys - Skapa kolumnmallar

WEBBINARIUM

Detta webbinarium handlar om hur du skapar bra kolumnmallar för olika enheter i organisationen.

Passet leds av Hanna Wahlsten och Mahmoud Oubaid.