Stockholm ovanifrån, fokus på lägenhetshus med rött tak

Vitec Kunskap

Vitec Kunskap är Vitec Bygg & Fastighets webbaserade utbildning. Genom Vitec Kunskap erbjuder vi utbildning och erfarenhetsutbyte på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi ser till att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Kontakta försäljning

Djupdykning i produkterna

Vitec Kunskap omfattar:

  • Live-webbinarier
  • Inspelade webbinarier
  • Inspelade nyhetsgenomgångar
  • Diskussionsforum och erfarenhetsutbyten online

Allt ovan är samlat i Vitec Kunskap som finns tillgängligt genom våra program samt på vår ServiceCenter-sida på webben. I Vitec Kunskap kommer du alltid åt den senaste informationen om våra produkter.

Funktioner

Webbinarium

Ett webbinarium är en utbildning som hålls online. Vi erbjuder webbinarium som följer kalenderåret så att vi proaktivt kan hjälpa dig så att du är förberedd inför de arbetsprocesser som löper under året.

Filmguider och textguider

En filmguide/textguide ger dig information om hur du utför en delprocess i något av våra program. Oavsett om du är en person som lär dig bäst genom att titta, lyssna, läsa eller göra själv så kommer du att hitta ett alternativ som passar dig.

Utbildningspaket

Utbildningspaket består av en samling av filmguider och textguider som behandlar en specifik process eller riktar sig till en viss typ av användare, exempelvis en nyanställd. Utbildningspaketet avslutas med ett test och rekommenderade guider presenteras sedan om det är så att man inte klarar testet.

Inspelade nyhetsgenomgångar

Vid versionsuppgraderingar kommer en inspelad nyhetsgenomgång finnas tillgänglig i Vitec Kunskap. I den inspelade nyhetsgenomgången tar vi upp förändringar och nya funktioner för våra olika program. På så sätt säkerställer vi att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.