Kunskap

Kunskap är Vitec Fastighets webbaserade utbildning. Genom Kunskap erbjuder vi utbildning och erfarenhetsutbyte på ett enkelt och tillgängligt sätt och vi ser till att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.

Djupdykning i produkterna

Kunskap omfattar:

  • Live-webbinarier
  • Inspelade webbinarier
  • Inspelade nyhetsgenomgångar
  • Diskussionsforum och erfarenhetsutbyten online

Allt ovan är samlat i Kunskap som finns tillgängligt genom våra program samt på vår ServiceCenter-sida på webben. I Kunskap kommer du alltid åt den senaste informationen om våra produkter.

Funktioner

Webbinarium

Ett webbinarium är en utbildning som hålls online. Vi erbjuder webbinarium som följer kalenderåret så att vi proaktivt kan hjälpa dig så att du är förberedd inför de arbetsprocesser som löper under året.

Filmguider och textguider

En filmguide/textguide ger dig information om hur du utför en delprocess i något av våra program. Oavsett om du är en person som lär dig bäst genom att titta, lyssna, läsa eller göra själv så kommer du att hitta ett alternativ som passar dig.

Inspelade nyhetsgenomgångar

Vid versionsuppgraderingar kommer en inspelad nyhetsgenomgång finnas tillgänglig i Kunskap. I den inspelade nyhetsgenomgången tar vi upp förändringar och nya funktioner för våra olika program. På så sätt säkerställer vi att du alltid har tillgång till den senaste informationen om våra produkter.