Teknisk förvaltning

Vårt system stöttar alla aspekter av teknisk fastighetsförvaltning av ditt bestånd, samt ger stora möjligheter till självservicetjänster.

Vitec Teknisk Förvaltning

Med Vitec Teknisk Förvaltning skapar du en plan som möter fastigheternas behov av drift och underhåll

Användbara funktioner

I Teknisk Förvaltning finns funktioner för drift och underhåll av fastigheter. Du har möjlighet att utföra ärendehantering, besiktning, rondering, kontroller och underhåll. Ett heltäckande system för dig som vill ha all funktionalitet i ett användarvänligt och lättanvänt system.

Funktioner

Planerat underhåll

Här planeras och fördelas framtida underhållskostnader och du får en samlad bild av kommande årskostnader och åtgärder. Via ärendehantering kan utföranden av åtgärder snabbt beställas från entreprenörer, vilka återspeglas i underhållsplanen direkt vid utförandet.

HLU-tillval

Du kan arbeta med HLU och tillval helt automatiskt i systemet. Hyresgästerna kan följa, avstå och beställa underhåll och tillval i vår digitala butik på mina sidor.

Ärenden

Du kan hantera alla typer av ärenden kring hyresgäster och fastigheter genom vår ärendehantering. Välj att arbeta med full automatik gällande kommunikation med både hyresgäster och entreprenörer eller ett mer manuell flöde. Du kan enkelt låta hyresgästerna själv boka en tid som passar, direkt på Mina sidor.

App

Med Teknisk Förvaltning App får egen personal och entreprenörer direkt åtkomst till ärenden, besiktning, kontroller, meddelanden och rondering via mobila enheter och kan enkelt skapa, utföra och återrapportera arbeten.

Besiktning

Vid uppsägning av ett kontrakt kan tid för förbesiktning och avflyttningsbesiktning bokas av hyresgästen direkt på Mina sidor. När besiktningen är genomförd kan du låta hyresgästen e-signera protokollet.

Drift/rondering/kontroller

Skapa en tydlig överblick över arbetet med ronderingar, egenkontroller och myndighetsbesiktningar i dina fastigheter. Återrapportering görs enkelt via TF-appen.

Avtal

Håll ordning på de avtal som gäller för förvaltningen, som till exempel löptider och uppsägningstider.

Analys

Få kontroll genom analys av kostnader, antal felanmälningar och andra parametrar för framtida åtgärder och planering.
Två mobiler som visar TF-appen, ärende och besiktning

Teknisk Förvaltning App

För att kunna utföra exempelvis besiktningar, egenkontroller och att hantera ärenden finns Teknisk Förvaltning som en webbapp, en så kallad PWA (responsiv app). Det innebär att du kan ha en mobilanpassad version av systemet som är tillgänglig på alla enheter och operativsystem.

Mina sidor för hyresgäster och intressenter (Vitec Arena)

I Mina sidor kan hyresgäster och intressenter skapa ärenden för sina egna hyresobjekt och gemensamma utrymmen. Anmälaren kan såklart följa status i ärendet och bli meddelad när ärendet är färdigt. 

Mina sidor kan integreras i din befintliga hemsida eller en byggd av Vitec. När Vitec Arena används tillsammans med Vitec Teknisk Förvaltning ges möjlighet för hyresgäster och intressenter att skapa och följa felanmälningar. Intressenter kan vara en felanmälare för kommersiella lokaler, hyresgäst i andra hand, kontaktperson, god man eller liknande.

Anmälaren kan själv välja om de vill ha notifiering när ett ärende byter status eller om det skrivs något meddelande på ärendet. Det finns även möjlighet till självbokning av tider för reparationer och besiktningar via en smart kalenderfunktion. 

I Mina sidor finns även en bobutik där hyresgästerna har möjlighet att hålla koll på, och beställa HLU och tillval till sitt boende.