E-post i världen är under förändring vilket påverkar Vitec Molntjänst

 

Det är av stor vikt att du tar del av nedan information då ni som kund måste göra ett aktivt val. Risk finns annars att era e-postmeddelanden efter den 1 februari inte når fram till mottagare som till exempel hyresgäster och sökande. 

Bakgrund

Omvärlden bygger kontinuerligt in ökat skydd för att begränsa de enorma mängder av oönskade e-post som skickas. Flera standarder finns och utökas för att e-post ska vara önskade av mottagaren samt att avsändaren ska vara tydlig och autentiserad. Riskerna med dagens system för e-post är förutom all reklam även risken för stöld av kontouppgifter via nätfiske. 
 
För att möta omvärldens krav kommer Vitec att byta underleverantör för e-post till en ny säkrare och stabilare leverantör med stöd för autentisering av avsändare.
 
Google inför krav 1 februari 2024 på att en avsändare ska vara autentiserad. Kravet införs för så kallade "bulk senders" dvs enligt Google användare som skickar fler än 5000 e-post. Läs mer om detta här » 
 
För att Vitec ska fortsätta att vara ombud för er e-post krävs att ett par standarder uppfylls. Redan idag behöver standarden SPF användas där ni ger en form av fullmakt till Vitec för att skicka e-post i ert namn. Det som sker nu under våren är att krav på ytterligare en standard, DKIM, krävs på flera håll, bland annat i Googles mailtjänst Gmail. DKIM är en standard för att autentisera en avsändare med hjälp av krypteringsnycklar.
 
Vitec Molntjänst innehåller sedan tidigare stöd för att ni som kund ska kunna skicka er e-post via er egna e-postleverantör. Vissa av er kunder har sin e-post via Microsoft (t ex via Office 365) medan andra äger en egen e-postserver.

 
Vitec Molntjänst har idag tre sätt att skicka e-post

1.    E-post via er egna e-postleverantör
2.   E-post via Vitecs underleverantör Vipre (gäller produkterna Hyra, Teknisk Förvaltning, Energiuppföljning, Verksamhetsanalys, Online och Ekonomi)
3.    E-post via en Vitec e-postserver (gäller produkten Marknad)
 

Vad behöver jag som kund göra?

Du behöver nu göra ett aktivt val för hur ni vill hantera er utgående e-post från Vitec. Detta gör du genom att registrera ett ärende i ServiceCenter och ange vilket alternativt av nedan som ni önskar (ett ärende per företag).
 
Alternativ 1: Skicka e-post via egen e-postserver. Detta är ett rekommenderat val eftersom ni direkt har stöd för autentisering och dessutom inte behöver använda standarden SPF för att Vitec ska kunna agera ombud åt er.
 
Alternativ 2:  Skicka e-post via Vitecs underleverantör Mailgun för e-post. För att det ska fungera behöver ni tillsammans med Vitec aktivera DKIM och SPF, om ni inte redan har gjort detta. 

 
Vad gör Vitec?

Vitec byter underleverantör för e-post till Mailgun under våren 2024. Mailgun ägs av Sinch och använder servrar in om EU/EES för e-post som skickas från Vitecs Molntjänst.
 

Vad kostar tjänsten för e-post?

Kostnaden för att tillhandahålla e-post har ökat kraftigt sista åren och vi ser att ökningen fortsätter under 2024. Detta innebär att vi kommer att ändra vårt erbjudande till att e-post blir en tilläggstjänst för de kunder som inte själva har möjlighet att hantera utgående e-post.
Vitecs e-postlösning har en fast kostnad på 500:-/månad för att täcka kostnader för tekniskt underhåll och vidareutveckling av tjänsten. I den fasta avgiften ingår det 10 000 e-post/månad.
Vid e-post utöver 10 000/månad tillkommer en rörlig kostnad på 1,2 öre/e-post. Exempel: 40 000 e-post per månad kommer kosta 860:-/månad.


Vad händer om jag inte gör något alls?

Dina e-post riskerar att inte nå användare som har Gmail efter 1 februari 2024.
Dina e-post kommer inte att kunna skickas alls från Vitec Molntjänst efter 31 maj 2024.

Har du frågor eller funderingar?

Klicka på knappen nedan för att besöka vår FAQ-sektion och få svar på de vanligaste frågorna.

FAQ e-posthantering 2024