Deloitte: Skattenyheter Fastighet

På detta pass berättar Deloitte om de skattenyheter som finns för dig som arbetar med fastigheter.

Föreläsare: Anna Persson och Mikaela Benson, Deloitte