Evo API

I resan med att skapa "Evo ett affärssystem" så har vi nu tagit nästa steg i resan med att underlätta integrationenera mot Vitec. Genom Evo API så har vi skapat ett api oavsett vilka delar i Vitecs erbjudande som du vill få ut information ifrån och med kontroll om vem som har tillgång till den.

Föreläsare: Henrik Johansson och Magnus Hjelm, Vitec