IMD - Från mätdata till kund

Detta programpass arrangeras tillsammans med VE, Hyra och Arena, och beskriver hur man kan arbeta med individuell mätning och debitering av hyresgästers förbrukning (IMD). Vi går igenom hela processen från insamling av data i Vitec Energiuppföljning till att debitera kostnaderna på hyresgästerna i Vitec Hyra. Vi avslutar med att visa hur man kan visa upp förbrukningarna för hyresgästen  i Arena, för att åstadkomma beteendeförändringar.

Föreläsare: Karin Lindström, Therese Torgé, Patrik Nygren och Isabelle Larsson, Vitec