Kundcase: SBF

Framtiden kräver nya lösningar!

I detta pass kommer Bo Wernersson prata om deras hållbarhetsarbete. Hur vi behöver tänka utanför boxen och skapa förutsättningar för att snabba på omställningen till ett hållbarare samhälle, samt bredda vår vision så även hyresgäster inkluderas/involveras.

Föreläsare: Bo Wernersson, Svenska Bostadsfonden