Möjligheter med AI

Det finns många möjligheter med Artificiell Intelligens (AI) för bostads- och fastighetsbolag. Vilka är mest intressanta? Vilka är utmaningarna? Välkommen att lyssna på hur vi på Vitec tänker kring möjligheterna att förbättra systemen och effektivisera processer med hjälp av AI. Vi berättar om arbetsområden vi utforskar och som våra kunder visat intresse i. Vi visar vad som kommer att vara möjligt i våra system.

Föreläsare: Kristofer Olsson, Vitec