Hållbara hyresgäster

Hur kan bostadsbolag involvera hyresgästerna i sitt hållbarhetsarbete? Kan man ändra hyresgästers beteenden? Med dessa frågor som utgångspunkt startade Väsbyhem, Laholmshem, Vitec och Nordic Behaviour Group ett projekt baserat på beteendevetenskapliga metoder. Projektet var finansierat av Vinnova och Energimyndigheten och målet var att få hyresgäster att minska sin el- och varmvattenanvändning i hemmet.

Välkommen att lyssna på Laholmshem och Väsbyhem när de berättar om sina drivkrafter för hållbarhet och hur de arbetade med hyresgästerna under projektets gång. På passet kommer också Nordic Behaviour Group att berätta om metoderna för beteendeförändring. Vitec kommer att berätta hur Mina Förbrukningar i Vitec Arena spelade en nyckelroll i kommunikationen med hyresgästerna.

Föreläsare: Nordic Behavior Group, Laholmshem, Väsbyhem