Hur påverkar energikrisen fastighetsbranschen?

Energianvändningen står för den största driftkostnaden för en fastighet. När energipriserna rusar i höjden har det förstås en stor påverkan på fastighetsbolagens driftstrategier och lönsamhet. Höga energipriser gör också att energieffektiviseringar blir allt viktigare. Hur har de senaste två vintrarna påverkat hur fastighetsbolagen tänker och agerar? Och vilka slutsatser kan dras inför framtiden?  

Föreläsare: Per-Erik Nilsson, VD, CIT Renergy