Import av mätdata

Genom att automatisera inläsningen av mätvärden underlättas arbetet i Vitec Energiuppföljning. Under detta pass berättar vi mer om de möjligheter som finns att göra dataimporter genom API eller filer. Vi demonstrerar också det nya, flexibla importformatet Vitec Flex, där man enkelt själv kan sätta upp en import av en text- eller excelfil. Vi visar också hur man kan se i dokumentarkivet vilka filer som har levererats till SFTP-mapparna och tipsar om var man börjar felsökningen om man saknar data.