Integration med externa digitala lösningar

Genom säkra integrationer kan din Vitec-installation kommunicera med många andra system och molntjänster. Integrationerna sker med hjälp av våra egenbyggda API:er eller fastighetsbranschens fastAPI. På detta pass får du lära dig mer om vilka tillämpningar vi erbjuder och vilka möjligheter du har att integrera med andra system.

Föreläsare: Patrik Rönnbäck, Vitec