Hur ska man jobba i Teknisk Förvaltning egentligen?

(Tidigare: Myndighetskontroller)

Det finns många sätt att jobba i Teknisk Förvaltning, vad är rätt och vad är fel? Hur är det tänkt, egentligen?

Vi går genom vad som händer när du trycker på knapparna och hur systemet är tänkt att användas i ett standardflöde. Vi svarar på varför vissa fält finns och hur man kan använda dessa för att få fram all information man vill ha.

Föreläsare: Tobias Davidsson, Vitec