Klimatsmart renovering

Vad krävs för att renovera med återbrukade material? Vilket samarbete behövs av alla inblandade för att det ska lyckas? Välkommen att lyssna på ett framgångsrikt återbruksprojekt och vad som krävs för att göra det i större skala.

Under detta pass kommer ett bostads- eller fastighetsbolag att presentera återbruksprojekts bakgrund, metoder, resultat och viktiga lärdomar.