Social hållbarhet i samarbete med civilsamhället - Fd. Klimatsmart renovering

Sveriges Stadsmissioner ger en kortfattad inblick i hur samarbete mellan hyresvärdar och civilsamhället kan stärka social hållbarhet och skapa trygga bostadsområden. De kommer dela med sig av både tankar och konkreta exempel från sitt mångåriga samarbete med hyresvärdar, som syftar till att både motverka hemlöshet och bidra med trygghet i bostadsområden.
 
Fokus ligger på insatser i det offentliga rummet, inklusive projektet "Trygga orten i Östergötland", diskussion om mjuk förvaltning och vräkningsförebyggande åtgärder samt en ny modell för att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden för fler.
 
Föreläsare: Pernilla Parding Chef Bostad Stockholms Stadsmission, representant för Sveriges Stadsmissioner i hemlöshet och bostadsfrågor