Kundcase - Primula

Underlätta din hantering av koncernredovisningen

Gör du din koncernredovisning i Excel idag? Då kanske funktionerna i Vitec Ekonomi skulle kunna underlätta din hantering!

Många som inte har stora koncerner med utländska dotterbolag kanske inte vill investera i ett separat system för koncernredovisning. För bolag som har majoriteten av sina bolag i Vitec Ekonomi kan flerbolagsfunktionerna och möjligheterna att få sammanställda rapporter användas på ett smart sätt för att stödja arbete med koncernredovisningen och garantera bra kontroll och kontinuitet. Funktioner för gruppering av bolag i koncerner och underkoncerner kan underlätta arbetet även för att kunna ta ut konsoliderade rapporter för underkoncerner.

Under passet visar vi hur Primula Byggnads AB har utnyttjat Vitec Ekonomi för sin koncernredovisning.

Föreläsare: Lena Blomberg, Primula