Möjligheter med AI

Det finns många möjligheter med Artificiell Intelligens (AI) för bostads- och fastighetsbolag. På detta pass vill vi dela med oss hur vi på Vitec tänker kring möjligheterna att förbättra systemen och effektivisera processer med hjälp av AI. Vi berättar om hur långt tekniken kring AI har kommit och vilka användningsområden vi har identifierat som möjliga på både kort och lång sikt.

Föreläsare: Kristofer Olsson, Vitec