Vitec fortsätter projektet "Knowledge for the future" under 2023

Som en del i vårt hållbarhetsarbete startade Vitec Bygg & Fastighet ett projekt för läskunnighet i engelska i en kåkstad Diepsloot i utkanten av Johannesburg, Sydafrika under 2022. Vi kallar projektet "Knowledge for the future" och är ett välgörenhetsprojekt tillsammans med Edu Fun.

Bygg & Fastighet har beslutat att fortsätta samarbetet med Edu Fun i Diepsloot, Sydafrika. En fortsättning på projektet för 2023 är i startgroparna att sättas upp.

I projektet fick en grupp arbetslösa utexaminerade före detta elever från Diepsloot Combined School en ackrediterad handledarutbildning, arbetslivserfarenhet och en minimilön för sitt deltagande. Något som förhoppningsvis gör dem mer anställningsbara i framtiden. I december 2022 var det avslutning för Vitec Bygg & Fastighets hjälplärare vilket firades med en diplomutdelning med efterföljande lunch.

Gudrun Nordström (till vardags Customer Success Manager på Vitec Bygg & Fastighet) var på plats i Sydafrika och representerade Vitec. På frågan vad hon tycker om projektet säger hon: "Jag har aldrig känt mig så stolt över att jobba på Vitec. Den genuina tacksamheten jag fick motta var rörande. Innan detta projekt var dessa ungdomar arbetslösa med dåligt självförtroende och utan framtidshopp. De har under året, förutom en liten peng, fått utbildning och arbetslivserfarenhet och får det lättare att söka ett arbete."

Läs- och skrivkunskapen har gått från 68% till 87%

Förutom att dessa ungdomar har fått en möjlighet att utvecklas, så har de även i sin tur hjälpt till att utbilda 400 st 9-åringar i engelska. Det har gjort att läs- och skrivkunskapen har gått från 68% till 87% på skolan, vilket är fantastiskt bra! Dessutom har kunskapsgapet som skapades på grund av Covid, med över 200 barn som inte kunde gå till skolan under större delen av 2020 och halva 2021, tagits igen och de barnen har nu slutat 3e klass med både läs- och skrivkunskaper. 

Som avslutning har deltagarna skrivit en reflektion över året som gått, och vilken påverkan projektet haft på deras liv. Vill du läsa några dessa reflektionsbrev hittar du dem nedan.

Läs mer om Vitecs projekt "Knowledge for the future" här.