28 september 2023

Uppdatering från ett vintrigt Sydafrika

Utbildningsprojektet "Knowledge for the future" ger deltagarna kunskap och verktyg att skapa en ljusare framtid för sig själva, och i förlängningen för hela samhället.

Vintern har gått mot sitt slut i Sydafrika och våren är äntligen på väg, tvärt emot vad Sverige nu gör. Vintersäsongen i Sydafrika är känd för att ha kyliga morgnar med temperaturer runt nollan på nätterna och toppar på 20 grader mitt på dagen. Detta år var dessutom den kallaste vintern på 10 år. Barnen och deras familjer i kåkstäder som Diepsloot är inte rustade för dessa förhållanden. Det finns ingen uppvärmning, de har otillräckligt med varma kläder och frekventa strömavbrott gör det svårt att laga mat. Trots utmaningarna kommer barnen till skolan med leenden på läpparna och redo att lära sig nytt varje dag.

Under juni månad fick skolbarnen ett tre veckor långt vinterlov från skolan. Vitecs hjälplärare från utbildningsprojektet "Knowledge for the future" stannade dock kvar på plats för att fortsätta arbeta med sina uppgifter. De har bland annat arbetat med kompletterande datoruppgifter och fått hålla en individuell PowerPoint-presentation i klassen för att utveckla sina presentations- och datorkunskaper. Liknande presentationer kanske anses som en grundläggande färdighet för högstadie- och gymnasieelever i Sverige, men i Sydafrika får de flesta elever aldrig ens möjlighet att utveckla dessa färdigheter på grund av brist på utrustning samt överfulla klasser.

Utöver att fokusera på deras egen utbildning har Vitecs hjälplärare även planerat, organiserat och genomfört ett tredagars dagkollo för ca 100 barn vilket var mycket uppskattat. Alla barnen startade varje dag med frukost och under dagarna fick de både träna på att läsa, pyssla, dansa och leka. Kollot var en succé och hade inte varit möjligt utan det ekonomiska stödet från Vitec samt från volontärer på plats. Bland annat Sveriges ambassadör Håkan Juholt samt hans fru Åsa Juholt som också engagerat sig i skolan.

Att projektet har lyckats kan man se både på elevernas resultat, men även det faktum att 8 av 11 av förra årets avgångselever för närvarande har en anställning och en egen inkomst. De arbetar antingen som lärare eller som lärarassistenter på olika skolor. En av Vitecs hjälplärare har till och med fått förmånen att få ett fullt fyraårigt stipendium för att bli en kvalificerad lärare, medan en annan har börjat studera turism på högskola. Denna framgång visar att ansträngning, stöd och engagemang gör en verklig skillnad i att skapa en ljusare framtid för Diepsloots unga vuxna, deras familjer och hela samhället.

Artikelskribent: Marie Löthman, Vitec