K-Fastigheter optimerar med Energiuppföljning

K-Fastigheter utökar sin produktflora bestående av Vitec Verksamhetsanalys, Teknisk Förvaltning, Marknad, Hyra och Arena (Mina sidor) med Energiuppföljning.

K-Fastigheter grundades år 2010 och vi fokuserar på att förvärva, bygga och förvalta fastigheter i Öresundsregionen. Företaget innehåller tre affärsområden: projektutveckling, bygg och förvaltning. 

Vitec Energiuppföljning

Vitec Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom minska miljöpåverkan. Genom att göra  avancerade analyser kan du identifiera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning och nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål.

För mer information kontakta

Åsa Rosén, Vitec Bygg & Fastighet
076-545 38 21

Länkar

K-fastigheter
Fler kundnyheter