Energi & hållbarhet

Reducera utsläppen, spara in på kostnader och bidra till ökad hållbarhet med Vitec Energiuppföljning. Läs också om våra hållbarhetsmål.

Vitec Energiuppföljning

Vitec Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energiförbrukning samt minska energikostnader och miljöpåverkan. Genom avancerade analyser kan du identifiera och prioritera åtgärder för att minska energi- och avfallsanvändning samt nå uppsatta spar- och hållbarhetsmål.

Information skapar möjligheter

Med Energiuppföljning kan inläsning av mätvärden automatiseras och ge dig bättre kontroll över avläsningar. Systemet ser till att du får översyn och kan jämföra dina fastigheter, vilket hjälper dig agera där förbrukningar, kostnader eller miljöbelastning sticker ut. Systemet kan dessutom automatiskt skapa underlag och utskick för rapportering av energianvändning, kostnader och miljöbelastning.

Hållbarhetsredovisning

Vill du och ditt företag ha stöd i ert hållbarhetsmål? Läs mer på vår sida om hållbarhetsredovisning. 

Energiuppföljning - funktioner

Importer

Automatisk import av exempelvis mätvärden från flertalet olika leverantörer, gör att ni kan ägna tiden åt analys och utförande istället. Givetvis kan du även använda vår app för manuell mätaravläsning.

Hitta och minska era effekttoppar

Genom insamling av användardata kan du se när era effekttoppar sker och minska dem genom att optimera energianvändningen.

Nyckeltalsanalys

När du vill identifiera avvikande energianvändning och analysera dessa djupare, kan du med nyckeltalsanalysen sortera grupper eller områden av fastigheter efter flertalet kriterier.

Effektsignatur

Effektsignaturen beskriver en fastighets eller byggnads klimatberoende egenskaper, och kan exempelvis användas för att bedöma prestandan. Parametrarna kan vara före och efter energibesparande åtgärder eller för att jämföra olika objekt mot varandra.

Kostnadskontroll

Följ upp kostnad per kvadratmeter och använd underlaget till din budget. I års- och månadsrapporten kan verklig förbrukning jämföras med sin budget.

SMHI-data

Klimatkorrigera energiuppföljningen av både kyla och värme.

Rapporter

Alla rapporter, så som till exempel års-, månad- och timrapport har ett diagram och en tabell som du enkelt kan se och växla mellan. I en kombinationsrapport kan du skapa dina favoritrapporter som innehåller fält med de tabeller eller diagram du vill ha för respektive energislag och miljöbelastning.

Hållbarhetsredovisning

Beroende på vad ni väljer att följa upp; energi, vatten, transporter, avfall med mera kan ni hela tiden ha koll på er miljöpåverkan. Ni väljer själv vilka emissioner ni vill ha kontroll på och får även stöd att följa upp era primärenergital.

Globala målen för hållbar utveckling

Animationen är producerad av Azote för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Mål 13 till 2030

Vi utgår från FN:s 17 globala mål i vårt hållbarhetsarbete, med ett särskilt fokus på hur vi och våra produkter kan minska påverkan på klimatet.

Vitecs första produkt var ett system för energiuppföljning och vi har därmed arbetat med energi- och hållbarhetsuppföljning i över 30 år. Idag utvecklar och tillhandahåller vi programvara för att möjliggöra ett mer hållbart, motståndskraftigt och inkluderande samhälle. Vi arbetar självklart med våra egna utsläpp och vi får en hävstångseffekt om vi kan hjälpa kunder att minska deras utsläpp. 

Vår erfarenhet av hållbarhetsarbete använder vi för att nå våra mål om att vi och alla våra kunder ska vara fossilfria eller koldioxidneutrala till år 2030. Det målet ser vi som en del av vårt arbete med FN:s globala mål nummer 13, bekämpa klimatförändringar. Fastighetsbranschen står nämligen för minst 20 procent av alla utsläpp i Sverige (källa: Boverket) och kan vi tillsammans med våra kunder påverka utsläppen får det en positiv effekt på klimatet. 

Våra produkter är kritiska i våra kunders verksamheter och därför vi behöver ha ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör.
Vitec Software Group

Fokusgrupp

Vi har en fokusgrupp för hållbarhetsansvariga hos våra kunder där syftet är att tillsammans påverka branschen och göra skillnad. Målet är att alla fastighetsbolag arbetar aktivt med hållbarhet och att vi når målen för 2030. För ett enskilt bolag får de möjlighet att dela med sig av sitt arbete samtidigt som de får goda tips om vad andra gör. De har också möjlighet att påverka och förbättra Vitecs produkter hur de kan hjälper dem i sitt hållbarhetsarbete.

Vill du ha mer information om fokusgruppen, eller anmäla dig? Mejla Kristofer Olsson på kristofer.olsson@vitecsoftware.com